• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

V súčasnej dobe rýchleho ekonomického rastu a turbulentných zmien na trhoch väčšina občanov EÚ musí čeliť mnohým finančným výzvam na zabezpečenie potrieb pre skutočný život a to vysvetľuje i potrebu rozvoja kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti.
Projekt FinLit (rozvíjajúci Finančné Kompetencie pre občanov EÚ s využitím on-line vzdelávania a digitálnej gramotnosti) sa zameriava na podporu priameho aj nepriameho rozvíjania zručností pre finančne znevýhodnených mladých dospelých v EÚ (18-35) a to v rožných oblastiach: digitálna a matematická gramotnosť, jazykové znalosti, čítanie, spolupráca a komunikačné schopnosti.